Energon

Hmotnost nejlehčího objektu
Hmotnost nejtěžšího objektu
Transpozice černé díry (půltóny)
bit clip absolutní
bit clip momentální
Benchmark CPU/JS - stav
Benchmark CPU/JS - hodnocení testu
Benchmark CPU/JS - průběh testování
Transpozice hmotnostního rozpětí (půltóny)
PAUZA
Násobek přitažlivosti objektů
Aktivní gravitační engine
Audio - dynamický násobek (1bit)
Automatické centrování
Pozice černé díry
Režim černé díry
Pozice umístění průzoru
Skokový násobek zrychlení objektů
Realistický násobek zrychlení objektů
Hmotnost černé díry
Periodický nárůst hmotnosti černé díry
Režim přitažlivosti objektů
Velikost neviditelné místnosti
Režim neviditelné místnosti
Průměrná energie vesmíru či látky
Kamera relativně k pozici černé díry
Násobek rychlosti kamery
Úběžník 3D prostoru
Kreslení
Malování
Viditelnost objektů
Zaznamenávání
Velikost záznamu
Perioda ukládání záznamu
Zbývající čas do uložení (odhad)
Čas dosažení periody záznamu (odhad)
Rozlišení záznamu (ovlivní množství dat)
Režim záznamu
Vykreslování
Blokování kláves

Ovládání

Posouvání pohledu kamery šipky Polohování kamery w|s|a|d|plus|minus
Násobek rychlosti pohybu kamery 7|8 Velikost neviditelné místnosti p|l
Vypnout / zapnout neviditelnou místnost space Zapnout / vypnout černou díru esc
Transponovat hmotnost černé díry pgup|pgdn|home|end Invertovat přitažlivost černé díry enter
Změna hloubky perspektivy x|c Skokový násobek zrychlení objektů r|f Vymazat timecache delete
Realistický násobek zrychlení objektů o|k Zabrzdit všechny objekty ctrl Blokování kláves insert
Invertovat přitažlivosti objektů i Reinicializace programu F5 Periodický nárůst hmotnosti černé díry =|´
Pauza všech objektů shift Zakázat posun černé díry * Zapnout / vypnout automatické centrování ;
Sunout černou díru k výchozí pozici 0 Vyrovnat natočení kamery 1 Dynamický násobek pro RAW í|é
Kamera relativně k pozici černé díry 5 Vyrovnat pozici kamery 2 Zvolit gravitační engine á
Kreslit , Viditelnost objektů 3 Násobek tíhy objektů č|ř|ž|ý
Malovat (výpočetně velmi náročné) . Vypnout / zapnout texty na obrazovce v bit clip reset š
Zapnout / vypnout zaznamenávání stavu 6 Uložení záznamu 4 Transpozice hmotnostního rozpětí +|ě
Rozlišení záznamu b|n Perioda ukládání záznamu h|j Spustit matematický benchmark CPU/JS q
Režim záznamu u Vypnout / zapnout vykreslování m Transponovat velikost objektů t|g